onderwijs

scholenbezoek

De kunstreiziger komt op school om een les te verzorgen, maar kan ook adviezen geven over een op stapel staand kunstproject of een tentoonstelling. Dit geldt voor alle scholen uit het primair onderwijs maar ook voor het speciaal onderwijs.

Bijna elk kind heeft wel een lievelingsbeker. Zo’n mok of beker vormt het uitgangspunt voor een gesprek. De bekers worden bekeken naar hun decoratie en de manier waarop zij zijn gemaakt. Het leuke is dat de bekers kunnen worden gegroepeerd in verschillende categorieën.

In groepjes kiezen de leerlingen een beker en gaan daarmee aan het werk door vragen over de objecten te beantwoorden. Vervolgens is er de mogelijkheid voor twee workshops of een keuze daaruit.

De meeste kinderen en volwassenen hebben wel iets verzameld. Veel musea zijn ontstaan door de verzamelwoede van koningen en adellijke personen. Maar juist ook vanuit de liefhebberij van gewone mensen. Dit gegeven is meteen het uitgangspunt voor een gesprek.

Van knuffels, games en voetbalplaatjes tot zeepjes en van trommels, postzegels, schelpen, stenen en boeken tot scherven uit een weiland. Mijn eigen verzameling bestaat uit bekers. Het programma heet ‘Mokkende bekers’; de kinderen leren in de onderbouw en de middenbouw het lied ‘De Bekerboom’.

Het programma sluit aan op de kerndoelen en leergebieden zoals geformuleerd door Ministerie OCW

54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken in communicatie met anderen..

55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

kvk:

69077851

email:

info@kunstreiziger.nl

telefoon:

0630735003