wie ben ik

Ruim dertig jaar ervaring.

. Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden – educatief medewerker
. Museum Smallingerland – educatief medewerker
. Fries Museum, Leeuwarden – educatief medewerker
. Groninger Museum – kunstgeschiedenis aan 55-plussers en particuliere groepen
. Stichting Palet, Leeuwarden – les aan cliënten, waaronder dementerenden,
in dagbehandeling.www.museumdrachten.nl

Bijzondere activiteiten:

. Optredens tijdens de Princessedag onder alterego Lodelakei,
gedurende 12 jaar, Princessehof, Leeuwarden
. Optreden als Meneer Kleistra in het kader van 400 jaar Fries aardewerk,
. Ontwikkelen van ontwerpwedstrijden voor leerlingen uit  voortgezet onderwijs en mbo

Ervaring met alle leeftijdsgroepen: van kleuters tot volwassenen op hoge leeftijd.
Eveneens ervaring met speciaal onderwijs en asielzoekers.

prinsessdag

kvk:

69077851

email:

info@kunstreiziger.nl

telefoon:

0630735003